F 1

Os servizos ao público da Casa da Cultura continúan pechados, agás a devolución de libros na Biblioteca municipal que dende este luns 25 e ata o venres 29 de maio habilitou, con medidas de hixiene e seguridade, a devolución dos libros prestados para poñer en corentena (14 días). O horario é de 10 a 14 horas, e de 16 a 21 horas.

 

Infórmase, que dende o luns día 1 de xuño comezará a funcionar o servizo de préstamo de libros «solicitándolle os títulos ao persoal da biblioteca».


Polo de agora, non están en servizo as actividades de estudo-lectura en sala, nin tampouco o acceso á biblioteca.

powered by social2s

Ponte

Comprácenos informar que mediante resolución do pasado 14 de maio de 2020, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura e Turismo, vén de incoar o procedemento para declarar Ben de Interese Cultural (BIC), a ponte de A Pontemaceira sobre o río Tambre, entre os termos municipais de Negreira e Ames, coa categoría de monumento e nivel de protección integral.

 

A resolución recolle que se catalogue o conxunto de bens inmobles recollidos do seu conxunto monumental e aplicar de forma inmediata e provisoria, o réxime de protección que establece a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, para os inmobles referidos en correspondencia coa clasificación e niveis de protección propostos.

 

Dende a súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG), de hoxe luns 25 de maio, ábrese un periodo de información pública durante un prazo dun mes, a contar desde o martes 26 de maio, co fin de que as persoas que poidan ter interese examinen o expediente e aleguen o que consideran conveniente. Apúntase, que o expediente deberá resolverse no prazo máximo de vinte e catro meses (24) desde a data desta resolución, ou producirase a súa caducidade e o remate do réxime provisorio establecidos.


Antecedentes
Devandita solicitude fora formulada polos Concellos de Negreira e Ames con data do 16 de novembro de 2017. Nun informe elaborado polo arquitecto municipal Alfredo Varela e mailo técnico Iván Cernadas, describen a ponte e o conxunto da súa contorna. A ponte é de feitura medieval refeita durante o século XVIII, sendo esencial nas rutas de comunicación entre Santiago e as terras occidentais. Algúns autores describen unha orixe romana da ponte , que é, en calquera caso, un punto central de acontecementos de relevancia histórica, como as loitas entre o poder eclesiástico dos Fonseca e os Condes de Traba, xa que neste lugar linaban as fronteiras dos seus territorios.

 

Patrimonio pon de manifesto, tamén, que a su fábrica e dimensións destacan no ámbito das pontes medievais de Galicia, tanto pola súa lonxitude como polo equilibrio das súas formas, cun amplo arco apuntado central e dous arcos de medio punto a cada lado. Así mesmo, o lugar de A Pontemaceira, a cada un dos lados da ponte, mantén unhas condicións de conservación e de variedade de construccións de residencias e adxectivas tradicionais, con catro muiños, catro pombais e máis de vinte hórreos tradicionais en bo estado de conservación.

 

A Pontemaceira é na actualidade, un fito singular da paisaxe de Galicia, que centraliza todo un conxunto de valor cultural e que é o paso dunha vía histórica e do propio territorio do Camiño de Santiago, que posúe un amplo recoñecemento social polos seus valores culturais.


Enlace Diario Oficial de Galicia

powered by social2s

Concello cita previa 2

Informámos que dende o luns día 25 de maio, a atención ao público nas dependencias municipais verase limitada a casos de urxencia e extrema necesidade, con cita previa que se obterá chamando aos seguintes números de teléfono:

 

Concello (Oficinas xerais): 981 885 250/981 885 550
Policía Local: 881035161/676 454 882
Servizos Sociais: 981 885 381
Centro de Información á Muller (CIM): 881 035 155/ 662 370 448

 

O horario de atención ao público nas oficinas da Casa do Concello será de: 8:00 a 15:00 horas, de luns a venres.


Aquelas persoas que accedan ás dependencias municipais deberán cumprir co disposto na Orde SND/422/2020, de 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19 (BOE nº 142, de 20 de maio de 2020).


O Concello pide á veciñanza que continúe colaborando na loita contra o virus e siga as recomendacións do Ministerio de Sanidade, a Consellería de Sanidade e o Concello de Negreira.


No caso de ter algún síntoma contactar co teléfono de información para a cidadanía 900 400 116.

 

Ligazón a Cita Previa

 

Attachments:
Download this file (Bando Alcaldía-2.pdf)Bando Alcaldía
powered by social2s

O Concello de Negreira informa da apertura do prazo para a renovación de matrícula e solicitude de novo ingreso, de nenos e nenas, de entre 0 e 3 anos, na Escola Infantil Municipal para o curso 2020-2021.

 

Este prazo, tanto de renovación de matricula coma de novo ingreso, vai dende o día 25 de maio ó 8 de xuño, e o lugar de tramitación será na Escola Infantil Municipal mediante cita previa no teléfono 981 881 858, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres.

 

A documentación necesaria pódese consultar a continuación, así como descargar os modelos de inscrición.

 

Documentos adxuntos:

powered by social2s

Con motivo da próxima celebración de Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020, a celebrarse o día 12 de xullo, procede a realización das tarefas necesarias para para que o Censo Electoral se axuste á realidade, consonte ao disposto pola lexislación vixente.

 

A tal fin, se sinala como prazo de exposición pública das listaxes do Censo Electoral o comprendido entre os días 25 de maio ao 1 de xuño de 2020, ámbolos dous inclusive.

 

A consulta e eventual reclamación contra as referidas listaxes efectuaranse na Secretaría Xeral do Concello, de luns a venres, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

 

powered by social2s