O Boletín Oficial da Provincia da Coruña publica hoxe as Bases reguladoras do Programa de Vivendas Baleiras, aprobadas polo Pleno da Corporación Municipal, celebrado con data de 9 de xaneiro de 2017.

 

É obxecto das presentes Bases a regulación dos aspectos materiais, persoais, formais e procedimentais do Programa Vivendas Baleiras do Concello de Negreira, implantado en virtude do acordo do Pleno, e de conformidad e co acordo de adhesión ao Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), e maila Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para o desenvolvemento de dito programa no ámbito do Plan Galego de Rehabilitación, Aluguer e Mellora do Acceso á Vivenda 2015 – 2020 (Plan rehaVIta), aprobado no mesmo acordo que foi asinado o día 12 de setembro de 2016.

 

Prema para aquí para ver o contido das Bases reguladoras do Programa Vivendas Baleiras.

powered by social2s