O Concello de Negreira ten intención de solicitar unha vintena de mobilidades europeas a catro países, segundo a orientación das prácticas laboráis elexidas polos mozos e mozas de 16 a 29 anos que queiran participar no Programa de movilidade transnacional Galeuropa 2016 que consiste na realización de prácticas formativas non retribuidas en empresas e entidades públicas ou privadas nos seguintes países europeos: Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Azores, Madeira, República Checa, Reino Unido, Romanía, Suecia e Turquía.

 

A intención é colaborar con empresas e organismos europeos, acceder a novas tecnoloxías, aumentar a competitividade dos mozos e mozas do noso concello, e coñecer novas culturas para os xóvenes.

Está aberto o prazo de inscripción para poder realizar unha estadía dun mínimo de 2 meses e un máximo de 4 sempre e cando se cumplan os seguintes requisitos:

- Ter máis de 16 anos e menos de 25 anos, e tamén menos de 30 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ó 33%.

- Estar inscritos/as no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Non ter traballado nos trinta días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.

- Non ter recibido accións educativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos noventa días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.

- Non ter recibido accións formativas que comporten máis de corenta horas mensuais nos trinta días naturais anteriores ao momento de recibir a actuación.

 As estadías de2 meses deben compretarse antes do 20 de novembro e cos seguintes gastos cubertos:

- Gastos da viaxe ida e volta.

- Gastos de manutención e estancia.

- Gastos de desprazamentos urbanos no país escollido.

- Gastos para poder realizar un curso de idioma do país de referencia.

- Outros gastos excepcionais.

Para poder inscribirse, ou máis información, as persoas interesadas deben dirixirxe ó Servizo Local de Emprego, na primeira planta da Casa do Concello, na rúa do Carme 3, e preguntar por Sonia Ponte ou Natalia Suárez.

powered by social2s