Concello

A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns, día 9 de novembro, ás 20:00 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello, unha sesión ordinaria do Pleno, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 159/2020 ó nº190/2020, ambos inclusive.

 

2º.- Convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela.

 

3º.- Aprobación inicial, se procede, da modificación orzamentaria número 35/2020.

 

4º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación das tarifas dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais.

 

5º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE cara a elaboración dun Modelo Eólico Integral.

 

6º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE en relación ao sobrecuste que supón para os concellos os gastos de limpeza e desinfección dos Centros Educativos de titularidade autonómica.

 

7º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PP en relación á realización de certas actuacións co fin de mellorar o Campo da Feira.

 

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PP para instar ao Goberno de España a aprobar, urxentemente, unha Lei que garanta o dereito constitucional á propiedade privada e combata eficazmente a ocupación ilegal de vivendas.

 

9º.- Rogos e preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s