1. Entidade Adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Negreira

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria

c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es.

 

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: Contrato de obras

b) Descrición “Aforro enerxético nos alumeados públicos do Concello de A Baña e Negreira”

 

3. Tramitación e procedemento:

a) tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Negociado sen publicidade

 

4. Valor estimado do contrato: 99.122,24 euros

 

4. Orzamento base de licitación: Importe 99.122,24 euros IVE (21%) 20.815,67 importe total 119.937,91 euros.

 

5. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 3 de xuño de 2015

b) Data de formalización do contrato: 10 de xuño de 2015

c) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías energéticas de Oroso S.L”

d) Importe da adxudicación: Importe 99.122,24 euros IVE (21%) 20.815,67 importe total 119.937,91 euros.

 

Negreira, 11 de xuño de 2015

Alcalde en Funcións

Juan J. Rey Maceira

1. Entidade Adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Negreira

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria

c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es.

 

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: Contrato de obras

b) Descrición “Reforma e aforro enerxético no alumeado público da Avenida Barcala”

 

3. Tramitación e procedemento:

a) tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Negociado sen publicidade

 

4. Valor estimado do contrato: 64.568 euros

 

4. Orzamento base de licitación: Importe 64.568 euros IVE (21%) 13.559,28 importe total 78.127,28 euros.

 

5. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 3 de xuño de 2015

b) Data de formalización do contrato: 10 de xuño de 2015

c) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías energéticas de Oroso S.L”

d) Importe da adxudicación: Importe 64.568 euros IVE (21%) 13.559,28 importe total 78.127,28 euros

 

Negreira, 11 de xuño de 2015

Alcalde en Funcións

Juan J. Rey Maceira

1. Entidade Adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Negreira

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria

c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es.

 

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: Contrato de obras

b) Descrición “Reforma e aforro enerxético no alumeado público da Avenida Barcala”

 

3. Tramitación e procedemento:

a) tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

 

4. Orzamento base de licitación: Importe 64.568 euros IVE (21%) 13.559,28 importe total 78.127,28 euros

 

5. Adxudicación:

a) Data: 3 de xuño de 2015

b) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías energéticas de Oroso S.L”

c) Importe da adxudicación: Importe 64.568 euros IVE (21%) 13.559,28 importe total 78.127,28 euros

 

Negreira, 9 de xuño de 2015

Alcalde en Funcións

Juan J. Rey Maceira

1. Entidade Adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Negreira

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria

c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es.

 

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: Contrato de obras

b) Descrición “Aforro enerxético nos alumeados públicos do Concello de A Baña e Negreira”

 

3. Tramitación e procedemento:

a) tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

 

4. Orzamento base de licitación: Importe 99.122,24 euros IVE (21%) 20.815,67 importe total 119.937,91 euros

 

5. Adxudicación:

a) Data: 3 de xuño de 2015

b) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías energéticas de Oroso S.L”

c) Importe da adxudicación: Importe 99.122,24 euros IVE (21%) 20.815,67 importe total 119.937,91 euros

 

Negreira,  9 de Xuño de 2015

Alcalde en Funcións

Juan J. Rey Maceira

1. Entidade adxudicadora:

     a) Organismo: Concello de Negreira

     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es

2. Obxecto do contrato:

     a) Tipo: Contrato de obras

     b) Descrición:  “Anteproyecto de obras de mantenimiento y mejora de pistas rurales y caminos agrícolas en el Ayuntamiento de Negreira”

3. Tramitación e procedemento:

     a) Tramitación: Ordinaria

     b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

4. Valor estimado do contrato: 96.685 euros

5. Orzamento base de licitación: Importe 96.685 euros IVE (21%) 20.303,85  importe total 116.988,85 euros. 

6. Formalización do contrato:

     a) Data de adxudicación: 20 de maio de 2015.

     b) Data de formalización do contrato: 1 de xuño de 2015

     c) Contratista: “Excavaciones y Obras Públicas Galicia S.L.” CIF: B-15.317.134

     d) Importe de adxudicación : Importe 96.000 euros IVE (21%) 20.160 importe total 116.160 euros. 

   

Negreira, 5 de xuño de 2015

Alcalde en Funcións

Juan J. Rey Maceira