As Bases do Programa Galeuropa foron modificadas o 19-07-2018 debido a un erro no prazo de entrega de solicitudes, a data límite é o 3 de agosto de 2018 e non o 27 de xullo de 2018 como se publicara anteriormente.

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015